Helse-Norge får svi for kutt i posten

helsevesenet storforbrukere av Postens tjenester, blant annet fordi mange pasientprøver sendes i posten av både legekontor, helsestasjoner, sykehjem og tannleger.

helsevesenet storforbrukere av Postens tjenester, blant annet fordi mange pasientprøver sendes i posten av både legekontor, helsestasjoner, sykehjem og tannleger. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kostnadene har skutt i været for enkelte helseforetak etter at Posten avviklet A-post ved årsskiftet.

DEL

«Endringen av A- og B-post til én poststrøm har medført en estimert økning av kostnader for helsetjenestene med 200-300 prosent», heter det i en e-post Dagsavisen har fått fra Oslo universitetssykehus (OUS) via kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth.

Storforbrukere av tjenester

Som Dagsavisen tidligere har skrevet er helsevesenet storforbrukere av Postens tjenester, blant annet fordi mange pasientprøver sendes i posten av både legekontor, helsestasjoner, sykehjem og tannleger. Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved OUS mottar årlig anslagsvis:

  • 125.000 forsendelser fra primærhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • 10.000 forsendelser fra helseforetak utenfor Helse Sør-Øst.
  • 30.000 forsendelser fra privatpersoner.

De fleste av dem får utdelt ferdig frankerte konvolutter, ifølge OUS. Kostnadsøkningen «er ikke kun relatert til de høye utgiftene for de nye forsendelsesmetodene», påpeker OUS. Den omfatter også «økt ressursbruk til fordeling og transport av forsendelser internt i OUS som følge av nødvendige omlegginger.»

– Fornuftig

I fjor høst, før A-post ble avviklet, ble det inngått en transportavtale for laboratorieprøver mellom Posten og Sykehusinnkjøp HF, på vegne av sykehusene. Avtalen gjelder bruk av et alternativ til A-post, «ekspress over natten».

– Posten Norge AS skal nå levere laboratorieprøver til et fornuftig prisnivå, noe vi er godt fornøyd med, uttalte administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp da.

Nå er OUS ikke alene om å melde om økte utgifter.

– Avtalen koster mer enn tidligere. Dette er ikke kompensert, opplyser kommunikasjonsrådgiver Stina Steingildra i Helse Fonna.

Også Haukeland universitetssykehus kan fortelle om økte kostnader. Ahus «har foreløpig ingen oversikt over» hvor mye avtalen med Posten vil koste sykehuset.

Flere prøver i samme pakke

16. april var kostnadene ved avtalen med Posten blant temaene da Sykehusinnkjøp møtte representanter fra flere helseforetak.

– Produktet «ekspress over natten» er dyrere enn A-post, men hvor mye større kostnadene er for sykehusene, blir et spørsmål sykehusene selv må besvare, sier innkjøpsdirektør Ole-Magne Kleven i Sykehusinnkjøp.

– På møtet på Gardermoen ga noen helseforetak tilbakemeldinger om at kostnaden i enkelte tilfeller ikke ble spesielt mye dyrere enn A-post, fordi det med «ekspress over natten» er mulig å sende flere prøver i samme forsendelse, tilføyer han.

Prioritert kunde

Kleven forteller også om jevnlige møter med Posten «hvor vi prøver å løse fortløpende utfordringer med avtalen».

– Blant annet har Posten forbedret sorteringssystemene på de lokale postkontorene, slik at forsendelsene kommer av gårde når de skal. I tillegg blir sykehusene prioriterte kunder for Posten, fremover.

Flere sykehus har tidligere fortalt Dagsavisen om tregere postgang etter avviklingen av A-post. Det kan føre til at biologiske prøver blir ødelagt.

– Enkelte helseforetak melder om at prøver ikke har kommet fram i tide, bekrefter Kleven.

Samtidig forteller han at andelen som kommer fram senere enn fristen, «har gradvis blitt mindre» siden januar.

Hemmelig pris

Sykehusinnkjøp vil derimot ikke fortelle hva slags pris som er framforhandlet med Posten, for bruken av «ekspress over natten».

– Vi kommenterer ikke priser fordi dette er konkurransesensitive opplysninger, sier kommunikasjonsrådgiver Aslak Ballari.

Dagsavisen har gjentatte ganger spurt Oslo universitetssykehus (OUS) hva «en estimert økning av kostnader for helsetjenestene med 200-300 prosent» innebærer i kroner og øre. Det har vi heller ikke fått noe svar på. Men ifølge OUS har fjerningen av A-post fått enda større økonomiske konsekvenser for andre sykehus.

«Postgangen på det sentrale østlandsområdet går fortsatt raskere enn ellers i landet. Så omfanget av bruk av ekspress over natt for prøver til OUS, har nok vært mindre enn for andre helseforetak med større avstander og lengre ordinær postgang. Andre helseforetak har derfor i større grad måttet bruke ekspress over natt, og har derfor fått en betydelig større kostnadsøkning for helsetjenestene», skriver OUS.
 

– Nødvendig omstilling

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge erkjenner at «for enkelte grupper skaper det utfordringer når Posten gjør endringer».

– Men det finnes flere muligheter for tilpassede løsninger. Har sykehusene andre behov enn de har bestilt gjennom anbudet vi vant, er Posten Norge mer enn villig til å gå i dialog om det, fortsetter han.

Han forsvarer avviklingen av A-post, til tross for at både sykehus, Nyfødtscreeningen i Norge og NMBU Veterinærhøgskolen har opplyst at endringen har ført til problemer for dem.

– Å gå bort fra skillet mellom A- og B-post var en nødvendig omstilling til et marked i endring. Dersom Posten Norge skulle valgt å fortsette som før, ville konsekvensene blitt langt mer alvorlige på et senere tidspunkt. Endringen vi gjorde ved nyttår innebærer en innsparing på flere hundre millioner kroner. Det betyr lavere utgifter for staten som betaler for ulønnsomme, men leveringspliktige posttjenester, påpeker Eckhoff.

– Posten Norge har valgt å tilpasse seg i takt med digitaliseringen av samfunnet og endringene i kundenes behov. De som skal sende noe som haster, benytter digitale løsninger eller ekspresstjenester, tilføyer han.

Han avviser samtidig at Posten sliter med framføringen av «ekspresspakke over natten».

– Vi offentliggjør ikke tall for leveringskvalitet på bedriftspakke ekspress, men dette er det produktet vi har med raskest levering og høyest leveringskvalitet. Det innebærer levering over natt til de aller fleste virksomheter i Norge, sier Eckhoff. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken