Janicke Kvernland: – Det er mye nytt, og det var rart å være på styremøte som direktør

Av

Janicke har aldri lært å skrive norsk. Men hun kan alltid formidle en historie.