Økt utbytte fra statlige selskap var en av «redningsplankene» for å dra årets statsbudsjett i havn. Blant annet ble Statkraft fratatt 1,4 milliarder kroner i form av økt utbytte.

– Det er useriøst og uansvarlig. Høyre undergraver med dette alt de har sagt om eierskapsstyring, er dommen til parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Hun tok opp dette i onsdagens muntlige spørretime i Stortinget.

Forutsigbarhet

Hun får støtte fra uventet hold. Civita-leder Kristin Clemet mener Arnstad har mange gode poenger i sin kritikk.

– Vi trenger en forutsigbar eierskapspolitkk. Når nattlige budsjettforhandlinger øker statlig utbytte, er ikke det så veldig forutsigbart, sier Kristin Clemet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun viser til at det har utviklet seg en bred politisk enighet om norsk eierskapsutøvelse. Det skal være profesjonelt og nettopp forutsigbart eierskap.

Ikke til å tro

Ansvarlig redaktør i Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes, gir også de fire budsjettkameratene refs.

– Dette er dårlig klimapolitikk, men også elendig eierskapspolitikk. Det er nesten ikke til å tro at forstandige politikere kan få seg til å gå inn for et forslag som struper Statkrafts muligheter til å ekspandere internasjonalt, hevder Bjartnes.

Han har nylig lansert boken «Det grønne skiftet» og var blant de aller første som lanserte det nye politiske moteordet med samme navn.

På slutten av 2014 foreslo regjeringen å øke egenkapitalen til Statkraft betydelig. Ifølge et stortingsvedtak skulle Statskraft tilføres fem milliarder kroner gjennom reduserte utbytter for perioden 2016-2018. 1,4 milliarder kroner skulle dermed avsettes hvert år til et fond som skulle øke satsingen på fornybar energi internasjonalt.

De borgerlige samarbeidspartiene ble sist mandag enige om at Statkraft ikke tilføres disse fem milliardene gjennom redusert utbytte. Fasit: 1,4 milliarder i økt utbytte fra Statkraft.

Bjartnes frykter dette vil gå ut over den internasjonale satsingen på vindkraft og vannkraft, stikk i strid med det uttrykte behovet om å gå fra fossil til fornybar energi.

– Ikke vårt ønske

Venstres finanspolitiske talsperson, Terje Breivik (V) forstår kritikken fra Bjartnes.

– Det er betenkelig å ta for mye egenkapital ut av Statkraft. Dette er ikke et forslag som Venstre hadde på sin liste over inndekning under forhandlingene, kommenterer Terje Breivik.

I innstillingen fra budsjettforhandlingene vises det til at investeringene utenfor Norge innebærer «en annen risikoprofil og har vist varierende lønnsomhet. Det vil være opp til selskapet (Statkraft) å ta stilling til hvordan investeringsplanen skal tilpasses de finansielle rammene, men det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres».

Næringsdepartementet utøver regjeringens eierskap, men   henviser til Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, for en kommentar.

Han avviser at regjeringen har endret sin eierskapspolitikk over natten, og poengterer at Statkraft fortsatt vil sitte på betydelige midler.

– Dette endrer ikke mye for Statkraft, men krever at selskapet må tilpasse sine investerngsplaner til sine nye rammer, sier Svein Flåtten.  (ANB)