Britt flyttet fra 13 verv og varaordførerjobben i Grane – takket nei til samme stilling i hjemkommunen

Britt Aune Olsen takket av etter 15 år som varaordfører i Grane kommune i desember, da sjansen bydde seg på nytt i hjemkommunen takket hun nei.