Det spente forholdet mellom Nord-Korea, nabolandene og USA har gjort trusselen om bruk av atomvåpen mer aktuelt enn på lenge, melder NRK Nordland.

Det har også vært en økende uro knyttet til atomvåpen og såkalt ikke-intendert bruk av dem – altså frykt for at atomvåpen skal bli brukt uten at noen egentlig har ønsket det i utgangspunktet.

Dette kan skyldes tekniske feil, misforståelser eller menneskelig svikt og slurv, konsekvensene kan være katastrofale. Historie viser at verden har vært milimetre fra atomkrig på grunn av slike feil flere ganger, ifølge NRK Nordland. Et eksempel er rakettoppskyting på Andøya i 1955, som skulle innhente data om nordlyset, som var nær å utløse en atomkrig.