Det kan være tillatt med forbikjøring i enkelte tunneler, men ikke i dem med dette skiltet

Det er ikke lov å kjøre forbi noen kjøretøy i tunneler skiltet med «forbikjøring forbudt».