Onsdag kveld meldte politiet om reinsdyr som var observert på vei inn i Mosåstunnelen litt sør for Mosjøen. Veitrafikksentralen og reineieren ble orientert om observasjonen. Politiet ba om at folk kjørte forsiktig.

Politiet nevner for øvrig at en elg ble påkjørt og drept av toget på Bjerka i Hemnes onsdag kveld. Det samme skjedde også på Stoforshei.