Mer politi for å bekjempe overgrep: Nye stillinger til Mosjøen

UTVIDER ÅPNINGSTIDA: Barnehuset i Mosjøen får flere stillinger og planen er å utvide drifta fra to til tre dager i uka. Bildet er fra åpninga i oktober og viser politimester Tone Vangen (t.h.), barnehusleder Siv Anita Bjørnsen, avhører Wenche Kaspersen, politidirektoratets Astrid Borge og avhører Christina Sørensen.

UTVIDER ÅPNINGSTIDA: Barnehuset i Mosjøen får flere stillinger og planen er å utvide drifta fra to til tre dager i uka. Bildet er fra åpninga i oktober og viser politimester Tone Vangen (t.h.), barnehusleder Siv Anita Bjørnsen, avhører Wenche Kaspersen, politidirektoratets Astrid Borge og avhører Christina Sørensen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fem nye stillinger for å bekjempe grov vold og seksuelle overgrep mot barn er blant de 16 stillingene som politimester Tone Vangen nå skal lyse ut.

DEL

Fem nye stillinger for å bekjempe grov vold og seksuelle overgrep mot barn er blant de 16 stillingene som politimester Tone Vangen nå skal lyse ut.

- Nordland politidistrikt har i år fått en styrking av budsjettet, og mye av de ekstra midlene som har kommet er øremerkede midler for spesielt prioriterte områder. Det gjelder vårt arbeid med saksfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn, det gjelder barnehus, og det er en markert satsing på utlendingsfeltet, med spesiell fokus på retur av folk som oppholder seg ulovlig i Norge, skriver Vangen i en pressemelding.

Nordland politidistrikt har fått 4,1 millioner i ekstratildeling til bruk for å bekjempe grov vold og seksuelle overgrep mot barn. I tildelingen er det forutsatt at pengene skal gå til å styrke etterforskning og påtale i denne type saker. Vangen opplyser at det konkret betyr tre nye etterforskere, en politiadvokat og en ny IKT-etterforsker og utstyr.

Mer til barnehus

Barnehuset i Bodø og avdelingen i Mosjøen får fire nye stillinger, mer hus og mer drift.

- I tillegg er det penger til å utvide den fysiske kapasiteten ved barnehuset. I Bodø skal det leies ekstra lokaler i tilknytning til de vi allerede leier, slik at man får et avhørsrom til, samt forbedrede lokaler for øvrig. I Mosjøen er planen å utvide driften fra to-til tre dager i uka.

Fulle hus hver uke på barnehuset i Mosjøen

Satser mer på retur av utlendinger

Nordland politidistrikt har fått tilført rundt fem millioner som er øremerket returarbeid. Midlene skal brukes slik at politidistriktet får effekt både på kort og lang sikt i returarbeidet. Det er utlyst syv prosjektstillinger som har varighet ut 2017, med mulighet for forlengelse. Prosjektstillingene er plassert i Sortland, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen.

Resultatkravet som er satt til Nordland pd er 60 returer i 2017. Det er samme antall som kravet var i fjor, men som ikke ble nådd. Med de nye stillingene vil man kunne forvente bedre måloppnåelse på feltet, slik at færrest mulig oppholder seg ulovlig i landet.

- Prosjektstillingene skal først og fremst benyttes ute i operativ tjeneste, hvor det skal jobbes med utlendingskontroll og kontroller mot arbeidsmarkedskriminalitet. Det skal bli flere tverretatlige kontroller, med samarbeidspartnere som arbeidstilsyn, kemner, skattekontor med videre. De som tiltrer prosjektstillingene skal også jobbe tett sammen med tjenestemenn lokalt, for og i størst mulig grad å overføre kunnskap, skriver Vangen.

Artikkeltags