PLU: - Bedrifter kan naturlig nok ikke ta beslutninger før de kjenner omfang og vilkår, finansiering kommer senere

Artikkelen er over 1 år gammel

PLU-leder Henrik Johansen sier at finansiering av og betingelser for finansiering av flyplassen på Hauan ikke er avklart. - Vi må først ha full oversikt over kostnadene og det får vi når anbudskonkurransen er avsluttet, sier han.