Gå til sidens hovedinnhold

Anbefaler utvidelser

Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkesmannen i Nordland anbefaler Nordland Fylkeskommune å tillate Seløy Sjøprodukter å endre lokalitet, samdrift og øke produksjonen.

Nå har Fylkesmannen i Nordland avgitt sin faglige anbefaling om Seløy sjøprodukters søknad. Søknaden handlet om å øke produksjonen, drive samdrift med Seløy Sjøfarm AS, og godkjenning av anleggl slik det står i dag.

Anbefalingen er gitt med bakgrunn i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Fylkesmannen mener at de naturgitte betingelsene, lokalitetens beliggenhet og pålagt overvåkning sier at biomassen det er søkt om, med påfølgende utslipp til vann, ikke vil medføre forurensning eller fare for forurensning som overstiger tåleevnen til vannkilden, herunder nærsonen og hovedvannkilden eller tåleevnen til økosystemet.

Kommentarer til denne saken