Gå til sidens hovedinnhold

Mattilsynet sier nei

Nova Sea ønsker å utvide i Stokkasjøen

Artikkelen er over 6 år gammel

Problemer med lakselus er årsaken til avslaget.

Mattilsynet avslår Nova Seas søknad om utvidelse av biomasse på deres oppdrettsanlegg i Stokkasjøen i Vevelstad kommune.

Har klaget

Avslaget begrunnes med at det har vært problemer med å overholde grenseverdiene for lakselus. Smitte av lakselus til og fra lokaliteten tilsier ifølge Mattilsynet at det ikke kan gis tillatelse til utvidelse på dette tidspunktet.

Over grenseverdiene

Daglig leder hos Nova Sea skriver i en e-post til Helgelendingen at de har klaget på dette vedtaket.

– Saken er klaget og er til behandling hos Mattilsynet uten at jeg kjenner status per dags dato, skriver Odd Strøm.

Mattilsynet skriver i sin begrunnelse for avslag at det etter deres oversikter var overskridelser av grensen for kjønnsmodne lakselus i ti uker i 2014.

– Mattilsynet vurderer de overskridelsene som var i 2014 som alvorlige, skriver Hilde Myren, som er fungerende avdelingssjef for Mattilsynet Region Nord.

Også Nordland fylke sier nei til en biomasseøkning.

Ved Nova Seas lokalitet i Bøbukta i Vega kommune krevde Mattilsynet i januar i år en halvering av produksjonen som straff for høy forekomst av lakselus. Dette problemet startet høsten 2013 og det ble avluset kontinuerlig siden januar 2014.

Strøm sa til Helgelendingen i januar at de har lært av problemene de har hatt med lus. Høsten 2014 gjorde de flere gode tiltak og har hatt nesten null lus denne vinteren.

Mattilsynets vedtak i denne saken er påklaget av Nova Sea.

Ny lokalitet

Nova Sea har også søkt om ny lokalitet ved Kalvhylla i Vevelstad og dispensasjon fra vernebestemmelsene på Hysvær/Søla i Vega kommune for å etablere et oppdrettsanlegg der. Begge disse søknadene er under behandling.

Fakta

Nova Sea har søkt om en biomasseøkning på anlegget i Stokkasjøen i Vevelstad kommune.

 
 

Kommentarer til denne saken