– Det er lurt å bruke føre var-prinsippet i denne saken. Det tror jeg næringa selv vil tjene på omdømmemessig, skriver fylkesråd for næring og miljø, Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Hun viser til at utviklingen innen bruk av teknologi og utstyr går fort.

– Enkelte oppdrettsbedrifter har gått helt bort fra å bruke legemidler for å avluse fisken. Det betyr at det finnes gode alternativ for bruk av legemidler for avlusing, og at dagens bruk av legemidler nå må forbys, skriver Noresjø.

Innspillet er en del av en høringsrunde fra departementet på saken «Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg».