Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for spredning

lakselus

Artikkelen er over 6 år gammel

Norsk institutt for vannforsking har undersøkt spredning og konsentrasjoner av Azametiphos og Cypermethrin som brukes i kampen mot lakselus.

Stoffene fører til lammelser hos lusa. Miljødirektoratet er bekymret for at stoffene også påvirker nervesystemet til andre marine organismer. Undersøkelsen påviste Azametiphos i prøver som ble tatt opptil én kilometer fra anleggene.

Cypermethrin ble funnet i blåskjellprøver hele 4.800 meter fra ett av anleggene. Prøvene ble tatt en til to uker etter at behandlingen i oppdrettsanleggene ble gjennomført.

Resultatene viser at lusemidlene sprer seg og kan finnes igjen i fjordene flere uker etter en behandling. Miljødirektoratet har tidligere undersøkt miljøeffekter av flubenzuroner som tilsettes fiskefôret og som kan true krepsdyr. Også disse lusemidlene sprer seg i fjordene og ble funnet langt unna merdene.

Kommentarer til denne saken