Frir til næringslivet for jobb til OD: - Vi føler oss priviligerte og vil gjerne bidra

Håvard Skipnes, som representerer skolekomiteen ved avdeling Kippermoen står sammen med Isak Kvandal, leder for skolekomiteen for sentrum.  Bak ser vi Judith Bache Ekseth (fra venstre), Sander Konradsen, Sanna Bogfjellmo, Sofia Valle, Nora Rystad, Mikael Tveråli og Frida Funder.

Håvard Skipnes, som representerer skolekomiteen ved avdeling Kippermoen står sammen med Isak Kvandal, leder for skolekomiteen for sentrum. Bak ser vi Judith Bache Ekseth (fra venstre), Sander Konradsen, Sanna Bogfjellmo, Sofia Valle, Nora Rystad, Mikael Tveråli og Frida Funder. Foto:

Operasjon Dagsverk-komiteene er godt i gang med planleggingen av årets dag. Nå ber de næringslivet stille opp.

DEL

Mosjøens vgs. sine tre avdelinger sentrum, Kippermoen og Marka har hver sine skolekomiteer på rundt 10 elever hver som selv planlegger internasjonale aktiviteter og øvelser som handler om rettferdighet og fordeling i verden, i opplegg for selve OD-dagen. Det er elevene som organiserer, planlegger og gjennomfører de aktivitetene. OD-dagen markeres i Mosjøen 1. november, selv om den nasjonale dagen er 31. oktober.

– Vi vil gjøre det lettere for dem som vil reise hjem og jobbe, så vi har lagt det til en fredag, sier Judith Bache Ekseth, som selv kommer fra Leirfjord.

Mosjøen vgs. har mange hybelboere fra andre kommuner på Helgeland, og komiteen vil gjerne legge til rette for at elevene kan jobbe i hjemkommunen. OD åpner også opp for at selve dagsverket kan gjennomføres dagen før eller dagen etter det er ønskelig.

– Vi tar utgangspunkt i at flest mulig finner seg jobb selv, men vi prøver også å skaffe noen jobber til de som vil jobbe, men ikke finner noe. Så håper vi at flest mulig av elevene velger å jobbe. Det kan være alt mulig, butikker, sykehjem, selge boller på torget eller jobbe hjemme. Kanskje de som har jobb allerede kan ta en ekstravakt der, sier Isak Kvandal, leder for skolekomiteen ved Mosjøen vgs. avdeling sentrum.

Operasjon Dagsverk fungerer slik at en elev i videregående skole jobber et dagsverk (vanlig arbeidsdag) hos en bedrift, organisasjon, offentlig enhet eller hjemme. Så betaler bedriften eller liknende, til årets aksjon. Veiledende minstepris for et dagsverk er 400 kroner for elever på videregående skole. Årets prosjekt er «Til hvilken pris», og handler om utdanning, opplæring, beskyttelse og hjelp til ungdommer som jobber i gruvene i de østlige delene av Kongo.

– Vi synes vi er heldige som bor her, og synes det er fint å gi en dag av vår utdanning til å hjelpe noen andres, sier Sanna Bogfjellmo.

– I år er det et veldig bra prosjekt, sier Judith Bache Ekseth.

– Vi er føler oss veldig privilegerte, men vet at ikke alle har det like bra som oss. Da vi vil gjerne hjelpe til slik at andre på vår alder skal få bedre muligheter, sier Håvard Skipnes.

– Vi vil oppfordre til at næringslivet tar imot elevene, slik at flest mulig får jobbet, sier Kvandal.

Operasjon Dagsverk har flere år vært ute av Mosjøen vgs., men ble arrangert i fjor, og blir arrangert igjen i år. Årets prosjekt er delt opp i hoveddelene «Yrkesopplæring», «Rettighetsarbeid» og «Beskyttelse». Det er organisasjonen Caritas som står for det lokale arbeidet etter at Operasjon Dagsverk er gjennomført i Norge.

Artikkeltags