Mens Hørt'stuo holder åpent for siste gang: - Det har vært en kort, men eventyrlig reise