Helgelendinger har 1,9 milliarder i forbruks- og kredittkortgjeld: - Det finnes de som har brent seg

Statistikken viser at helgelendingene har et ganske høyt nivå på forbruks- og kredittkortgjeld, men Helgeland ligger faktisk under landsgjennomsnittet.