Helgeland Sparebank frykter rekordtap

Helgeland Sparebank anslår årets tapsavsteninger i størrelsesorden 125 millioner kroner.

Helgeland Sparebank anslår årets tapsavsteninger i størrelsesorden 125 millioner kroner. Foto:

-Helgeland Sparebank anslår at årets tapsavsteninger vil være i størrelsesorden 125 millioner kroner, forteller administrerende direktør Hanne Nordgaard.

DEL

Avsetningene er relatert til tidligere tapsførte kundegrupper som har hatt økonomiske utfordringer over tid.

De aktuelle engasjementene er nå nedskrevet betydelig, men ikke i sin helhet. Banken anser ytterligere tap på disse engasjementene som lite sannsynlig.

Dette er avsetninger som gjøres i regnskapet for 2018, og slike avsetninger er en del av regnskapsregelverket til bankene.
Tapsavsetningen vil redusere bankens beholdning av misligholdte og tapsutsatte engasjementer.


Ingen dramatikk

-Helgeland Sparebank er en solid bank med god basisdrift og vil fortsatt være godt kapitalisert. Likevel vil tapene vil svekke resultatet for 2018, sier Hanne Nordgaard, som fastslår at det ikke er noen dramatikk rundt de uvanlig høye tapsprognosene.
Nordgaard poengterer at selv om det er et høyt beløp vil det ikke påvirke bankens sikkerhet. Hun forteller videre at avsetningen er knyttet til enkeltengasjement og er ingen indikasjon på en generell forverring av bankes utlånsportefølje.

Banken jobber videre med engasjementene for å finne løsninger. 

Artikkeltags