Gå til sidens hovedinnhold

– Moms på all netthandel vil gi 2.000 nye arbeidsplasser

Artikkelen er over 2 år gammel

Å fjerne momsfritaket for varer under 350 kroner kjøpt i utenlandske nettbutikker vil gi økte inntekter til staten og 2.000 nye arbeidsplasser.

(FriFagbevegelse): Det kommer fram i en rapport utarbeidet for Gresehandelsalliansen.

Arbeidsgiverne og arbeidstakerne har fått nok. Nå må det innføres moms på all netthandel, mener Grensehandelsalliansen som består av Handel og Kontor, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og Virke Handel.

I dag slipper du å betale moms på varer som koster 350 kroner eller mindre når du handler i utenlandske nettbutikker. Det går ut over både norsk varehandel og industri, hevder Grensehandelsalliansen.

2.000 nye arbeidsplasser

Fredag la de fram en rapport som viser de positive konsekvensene av å fjerne 350-kronersgrensa for momsfri handel fra utenlandske nettbutikker.

Menon Economics, som står bak rapporten, anslår at nordmenns kjøp av varer under 350-kronersgrensa i utenlandske nettbutikker beløper seg til 4 milliarder kroner i året. Å fjerne 350-kronersgrensa vil øke statens inntekter med 900 millioner kroner det første året. Det forventes at handelen vil vris mot bedrifter i Norge hvis grensa fjernes. Det vil øke sysselsettingen her til lands med 1.700 årsverk som vil tilsvare 2.000 nye arbeidsplasser, ifølge Menon Economics.

– En «no-brainer», ifølge Harald J. Andersen, direktør i Virke Handel.

– 350-kronersgrensa er ikke lenger en bagatell, det er snakk om veldig mye penger, og den har en betydelig effekt på norsk næringsliv, sa Andersen på fredagens pressekonferanse.

– Ikke for sent å snu

Organisasjonene som står bak Grensehandelsalliansen har i flere år jobbet for å fjerne 350-kronersgrensa. Så langt har de ikke lyktes, i 2015 ble sågar grensa økt fra 200 til 350 kroner.

– Det er forstemmende at vi har en regjering som fører en politikk som subsidierer utenlandske aktører, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Også Jan-Egil Pedersen, leder i NNN, er kritisk til dagens politikk.

– Det er utrolig at vi har en regjering som legger til rette for å flytte arbeidsplasser ut av Norge, men det er aldri for sent å snu, påpekte Pedersen.

Nå håper organisasjonene at det er et flertall på Stortinget for å fjerne grensa. Første anledning er i neste års statsbudsjett som legges fram 8. oktober.

Venter på statsbudsjettet

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har tro på å få gjennomslag hos politikerne.

– Jeg tror denne saken står enda sterkere enn før. Med denne rapporten har vi vist at det er nødvendig å fjerne 350-kronersgrensa. Jeg tror det blir et tema når statsbudsjettet skal legges fram, sa hun.

HK-leder Trine Lise Sundnes har også tro på gjennomslag i Stortinget i år. Hun mener det er helt nødvendig.

– Norsk varehandel er i en enorm omstilling, med automatisering og digitalisering. Vi trenger all drahjelp vi kan få, og har behov for de 1.700 ekstra årsverkene som en fjerning av grensa kan gi. Med de økte inntektene dette vil få for staten, er det også en utstrakt hånd for å få statsbudsjettet i balanse, sier hun til HK-Nytt.

Rammer norske bedrifter

Stadig mer av nordmenns handel foregår på nettet, både i norske og utenlandske nettbutikker. Men mens handelen i norske nettbutikker økte med 101 prosent fra 2011 til 2017, økte handelen i utenlandske nettbutikker med 282 prosent i samme periode, opplyser Harald J. Andersen.

Det går ut over norske bedrifter.

– Jeg har aldri opplevd et sånt engasjement fra medlemmene våre som i denne saken. De fortviler over våre politikere, sa han, og fortalte om kjøpmenn med post i butikk-tjeneste som leverer ut brus kjøpt fra utenlandske nettbutikker til priser lavere enn kjøpmennenes egne innkjøpspriser.

Fortvilelsen er ikke mindre hos næringsmiddelindustrien.

– Dette er det ikke mulig å konkurrere mot for våre medlemmer. Vi vil ha konkurranse på like vilkår, sier Petter Haas Brubakk, leder i NHO Mat og Drikke.

Trenger bedre fortollingssystem

Mange andre land har eller har hatt slike grenser for momsfri handel over landegrensene. Både Sverige og Finland har fjernet sine grenser, mens EU har planer om det samme. Nå må Norge følge etter, mener Grensehandelsalliansen.

Men når alle varer fra utlandet skal fortolles, må det lages enkelt system for det, ble det påpekt på dagens pressekonferanse. Det finnes ikke i dag.

– Vi må ha en innfasing for å sørge for gode digitale løsninger på fortolling, påpekte Trine Lise Sundnes. (ANB)

Kommentarer til denne saken