Kristin oppfyller drømmen og har startet egen bedrift: - Alle synes det er en kjempeide

Kristin Aasnes oppfyller egen drøm, og har startet en bedrift der hun stort sett bare er hjemme hos andre.