Pasient ble bragt inn med punktert lunge - avglemt i tre dager

Som en del av pasientsikkerhetsarbeidet ved NLSH, gjennomgår kvalitetsutvalget uønskede hendelser. Disse blir deretter publisert på sykehusets hjemmesider.

Som en del av pasientsikkerhetsarbeidet ved NLSH, gjennomgår kvalitetsutvalget uønskede hendelser. Disse blir deretter publisert på sykehusets hjemmesider.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Kvalitetsutvalget ved Nordlandssykehuset har behandlet en sak der en pasient med punktert lunge ble liggende i tre dager og vente på røntgen. Det er sykehuset selv som melder om hendelsen på sine nettsider, skriver Avisa Nordland.

Den aktuelle pasienten kommer til akuttmottaket ved Nordlandssykehuset med mistanke om punktert lunge, men på grunn av stor aktivitet i mottaket, blir pasienten lagt på observasjonsposten i påvente av røntgen.

Tre dager senere blir pasienten verre, og da blir det oppdaget at røntgenbilder aldri ble tatt.

Kvalitetsutvalget har gjennomgått hendelsen og konkludert med at den kunne ført til betydelig skade for pasienten.

- Rutiner er gjennomgått både for medisinske leger, som skal følge opp at henviste pasienter har fått de foreskrevne undersøkelser, og med røntgenavdelingen, som skal gjennomgå alle henvisninger før vaktskifte, for å forsikre at ingen pasienter er blitt avglemt, skriver de i sin redegjørelse.

Artikkeltags