Fremover: Tolleren fra Nordland sto i Ofoten tingrett tiltalt for å ha vært i besittelse av over 17.000 bilder og 40 filmer som viste seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn. Saken ble behandlet i begynnelsen av april.

Ni måneders fengsel

Ofoten tingrett følger anbefalingen fra aktor, politiadvokat Anders Jæger, og dømmer mannen til fengsel i ni måneder. 120 dager at straffen utsettes med en prøvetid på to år, på grunn av at det har tatt for lang tid både med etterforskningen og behandlingen i retten.

På grunn av at mannen mest sannsynlig mister jobben og de økonomiske konsekvensene dette får, slipper mannen å betale saksomkostninger. Datautstyr som ble brukt til oppbevaring av ulovlige bilder og filmer inndras. Dommen er enstemmig.

Ikke trodd på noe

I dommen kommer det tydelig frem at retten ikke tror på tiltaltes forklaring. I dommen står det blant annet:

– Hans forklaring bærer et klart preg av å være konstruert for å kunne forklar minnepinnene som ble funnet i garderobeskap på hans jobbsted, og at hans eget datautstyr som han hadde hjemme, skulle vise seg å inneholde tilsvarende materiale eller spor av bruk av minnepinnene og materiale på disse.

Saken startet med at en kollega fant en konvolutt med fire minnepinner i sitt garderobeskap. Etter å sammen med en overordnet ha sett på tre av bildene, ble saken anmeldt til politiet.

I Ofoten tingrett forklarte tiltalte at han fant minnepinner med bildene og filmene i en postpakke til en student tollvesenet mistenkte fikk tilsendt narkotika.

Mannen forklarte at han kopierte innholdet over på fire minnepinner, i tilfelle det kom mer. Han brukte sine private datamaskiner, fordi tollvesenets maskiner var for dårlig Minnepinnene ble liggende i en skuff på jobb. Han forklarte at han skulle gjenbruke minnepinnene, men måtte rykke ut på et hasteoppdrag. Derfor ble de lagt i et skap han trodde var sitt, og her ble minnepinnene funnet i januar 2016.

Mannen husket ikke navnet på studenten, og fortalte kun en nå avdød kollega om funnet.

– Minnepenner med overgrepsmateriale var fra et beslag, forklarte tiltalt toller i retten 

Påtakelig at tolleren ikke husker navnet

Retten påpeker også at tiltalte ikke snakket om kolleger om beslaget. Han har også brutt instrukser/rutiner for åpning av postforsendelser ved at han åpnet pakken alene. Han har heller ikke registrert funnet på noen måte. Retten skriver videre:

– Det er også påtakelig at han overhodet ikke husker personen som han hadde lagt inn postsperre på, eller registrert hans navn, både med bakgrunn i det som måtte være et svært overraskende innhold og at han fortsatte å ha sperre på vedkommende.

Retten legger også vekt på at det er brukt programvare for å slette en betydelig mengde filer.

Aktor krever ni måneders fengsel for tiltalt toller 

Ikke resultat av opp-poppinger

Da politiet ransaket mannens bopel fant de flere bilder og filmer med samme type innhold, både på datamaskiner og en ekstern harddisk. Den største delen av bildene og filmene er seksualiserte poseringsbilder av barn og mindreårige jenter. Det er også grovere bilder som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mannen forklarte at han pleide å lastet ned vanlig porno og at det av og til poppet opp bilder og filmer med barn. Disse slettet han med en gang.

Retten fester heller ikke lit til denne delen av forklaringen. I dommen skriver retten:

– Retten ser ingen mulighet for at den mengden bilder og filmer som viser seksuelle overgrep eller seksualiserte bilder av barn er et resultat av uønskede «opp-poppinger».