Nesten en halv milliard til havbrukskommunene - sjekk din kommune

Over 450 millioner kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

DEL

(iSandnessjøen) (AvisaNordland): - Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

166 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.

Ifølge oversikten over utbetaling får Bodø utbetalt i overkant av én million kroner.

Den 24. oktober utbetales det i overkant av 450 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Det er en del av inntektene fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018 som utbetales.

Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet. Tabellen under gir en oversikt over hvordan utbetalingen fordeles seg mellom fylket og kommunene i fylket.

Sjekk hvor mye din kommune får

Fylke/ kommuneUtbetaling

18

Nordland


1 792 194,40


1804

BODØ


1 040 024,97


1805

NARVIK


173 337,49


1811

BINDAL


6 532 259,00


1812

SØMNA


424 676,86


1813

BRØNNØY


3 936 898,94


1815

VEGA


3 121 546,03


1816

VEVELSTAD


5 606 681,23


1818

HERØY I NORDLAND


6 717 752,35


1820

ALSTAHAUG


1 375 388,50


1822

LEIRFJORD


173 337,49


1824

VEFSN


173 337,49


1827

DØNNA


4 127 125,73


1828

NESNA


346 674,99


1833

RANA


2 958 208,78


1834

LURØY


6 978 936,39


1835

TRÆNA


200 004,80


1836

RØDØY


7 410 057,85


1837

MELØY


3 878 230,86


1838

GILDESKÅL


5 828 612,86


1840

SALTDAL


3 314 697,78


1841

FAUSKE


382 231,40


1845

SØRFOLD


1 340 032,17


1848

STEIGEN


7 530 060,74


1849

HAMARØY


390 009,36


1850

TYSFJORD


1 846 711,00


1851

LØDINGEN


1 076 692,51


1852

TJELDSUND


5 346 674,99


1853

EVENES


173 337,49


1854

BALLANGEN


4 048 431,18


1859

FLAKSTAD


173 337,49


1860

VESTVÅGØY


710 017,04


1865

VÅGAN


1 192 561,96


1866

HADSEL


7 832 979,12


1867

BØ I NORDLAND


6 001 579,60


1868

ØKSNES


1 713 130,01


1870

SORTLAND


2 766 657,52


Totalt Fylke/ kommune


kr

108 634 428,39

Gir store inntekter

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

- Jeg er håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik i en pressemelding.

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre.

– Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring i distriktene og langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og ikke minst med å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår, sier Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen fra Frp.

Strenge krav

Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

- Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik i pressemeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg justert fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet.

For havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene deles nå pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Tidligere fikk den kommunen hvor den største delen av lokaliteten befant seg, alle inntektene. Dette påvirker utbetalingen for 11 av omtrent 1 000 lokaliter.

Fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.
  • Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Artikkeltags