Gå til sidens hovedinnhold

Et samlet ordførerkorps til hjertekamp. En av dem var selv døden nær

Artikkelen er over 4 år gammel

Ordførere fra 17 nordlandskommuner er samlet i Bodø i anledning Nordlandskonferansen. De kommer fra ulike politiske partier og kan være uenige i mye, men i dag står de samlet i kampen for én felles hjertesak.

– Vi mener at Helse Nord må si ja til å etablere et PCI-senter i Bodø, sier de.

Fra før av er eneste PCI-senter i Nord-Norge lokalisert i Tromsø.

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) er vertskap for ordførerkollegiet og understreker at dette ikke må reduseres til en dragkamp mellom Bodø og Tromsø.

– Dette handler om å berge liv! sier hun, men påpeker samtidig:

– Jeg registrerer at også Narvik næringsforening under Nordlandskonferansen onsdag – ga sin støtte til en etablering i Bodø. De organiserer jo bedrifter i begge fylkene.

I neste uke reiser Pinnerød og ordførerne i de seks største byene i Nordland til Tromsø for å møte Troms-ordførere. Der vil de ta opp PCI-saken med sine kolleger.

Samtlige har levert høringssvar til Helse Nord, enten som kommune eller via regionråd, der de argumenterer for hvorfor helseforetaksstyret må si ja.

 

Ble selv rammet

Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl, har egen erfaring fra hvordan tilbudet fungerer – slik det er organisert i dag. For fem år siden ble han selv rammet av akutt hjerteinfarkt.

– Jeg ble fløyet fra Mosjøen til Tromsø i ambulansefly. Bare flyturen tok 75 minutter, men likevel var jeg en av de heldige, sier han og viser til at ustabile værforhold ofte skaper trøbbel for Luftambulansetjenesten.

Ordføreren understreker at han er svært fornøyd med behandlingen han fikk i Tromsø. Senest rett før jul var han tilbake for ny behandling.

– Dette handler ikke om kvalitet, men å utvide tilbudet, sier han.

Men nettopp dette er hovedargumentet mot etablering i Bodø: Tromsø-miljøet frykter at et PCI-senter i Bodø vil svekke kvaliteten på tilbudet ved UNN – fordi det blir færre behandlinger per lege.

– Det bor ikke nok folk i Nord-Norge til å kunne holde god nok faglig kvalitet på to hjertesyke PCI-sentre, sier Trovik som er avdelingsoverlege ved hjertemedisinsk avdeling på UNN til Nordlys.

Smått kan være godt

Det argumentet kjøper ikke ordførerkorpset:

– Vi har selvsagt forståelse og respekt for frykten deres, men erfaring fra andre land tilsier at den er ubegrunnet, sier Eivind Holst, ordfører (H) i Vågan kommune og bruker Finland som eksempel.

I Finland er PCI-tilbudet spredt på mange små enheter. Det samme har Sverige, uten at man har rapporter som tyder på dårligere kvalitet på behandlingen.

Engasjementet rundt etablering av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø er stort.

Et samlet legemiljø i Nordland kjemper for en slik etablering og mener det er det eneste som kan sikre et likeverdig behandlingstilbud for pasienter med hjerteinfarkt. I høringssvaret signert Nordland legeforening konkluderes det: «Jamfør data fra Sverige og erfaringer fra etablering av PCI ved UNN, vurderer vi etablering av et PCI-senter i Bodø både er god pasientbehandling og god samfunnsøkonomi."

Man skiller gjerne mellom to typer hjerteinfarkt:

STEMI – de mest akutte (som skal ha behandling innen to timer)

NSTEMI – de ikke-akutte (men som likevel skal ha behandling innen 24 timer)

Mener ny kunnskap må fram

Benjamin Storm, anestesilege ved Nordlandssykehuset peker imidlertid på ny kunnskap som stiller spørsmål til differensieringen når det gjelder hastegrad:

– Siden 2011 har europeiske og norske retningslinjer anbefalt tidlig PCI ved både STEMI og flere typer NSTEMI. Det har vist seg at tidlig behandling med PCI av STEMI så vel som NSTEMI medfører mindre forekomst av hjertesvikt og gir kortere sykehusopphold samt bedre livskvalitet. Med andre ord kan tidlig PCI behandling bety forskjellen mellom om pasienten kan fortsette sitt normale aktive liv eller må uføretrygdes og hospitaliseres. Samfunnsøkonomisk, så vel som medisinsk, vil vi derfor anta at det er en fordel med tidlig PCI, sier han.

Kvalitetsutvalget i Norsk kardiologisk selskap støtter opp om utvidet bruk av PCI, i en uttalelse signert overlege PhD Christian Eek, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, overlege Ole Johan Jakobsen, Hjerteseksjonen, Sørlandet sykehus Arendal og overlege Jarle Jortveit, Hjerteseksjonen, Sørlandet sykehus Arendal.

Her støtter de europeiske anbefalingene om tidlig PCI også ved NSTEMI, og bemerker også i en uttalelse fra kvalitetsutvalget i 2015 at der er store regionale forskjeller i dette tilbudet.

Her er oversikten over høringssvarene som har kommet inn til nå. Høringsfristen er satt til 15. januar.

Tromsø-politiker til kamp

En som imidlertid har engasjert seg i saken, er Jarle Heitmann, sitter i formannskapet i Tromsø kommune og er nestleder i Troms Ap.

Men han uttaler seg ikke bare som politiker. Heitmann har nemlig også en hjertelidelse.

I et blogginnlegg på portalen "Glad i Tromsø", ber han folket slutte opp om PCI-tilbudet i Tromsø. Han viser til at de sju spesialistene som utfører dette inngrepet i Tromsø er helt avhengig av å beholde pasientgrunnlaget sitt for å for å opprettholde god kvalitet.

– I stedet ønsker altså kreftene i Nordland, å svekke tilbudet i Tromsø, skriver han. (fortsetter under bildet)

 

Heitmann gjentar argumentene på telefon med AN, men utdyper:

– Dette dreier seg jo om det gamle dilemmaet: kvalitet eller avstand. Jeg er bekymret for at kvaliteten på PCI-senteret i Tromsø vil svekkes ytterligere dersom pasientgrunnlaget deles på to. Det vil ikke bare ramme Tromsø, men kan faktisk gå ut over hele Nord-Norge.

Også kommuneoverlegene i Lenvik og Nordkapp vil verne om tilbudet som der er.

Jo-Endre Digranes Midtbu er leder i Troms legeforening.

– Vi har fulgt debatten i ganske lenge, men har ikke tatt standpunkt. Årsaken til det er at dette først og fremst er en faglig beslutning, ikke en fagforeningssak, sier han. 

Han sier Troms legeforening ikke kommer til å avgi høringssvar til Helse Nord.

Når ikke fram

Problemet i Nord-Norge er at transporten til Tromsø tar tid. Og ved dårlig vær- enda lengre tid. (fortsetter under bildet)

I dag løses dette ved at pasienter får medisinsk behandling med "plumbomedisin" (trombolyse) for å "trø vannet" i påvente av transport til Tromsø for PCI-behandling.

Men denne typen behandling er ikke like effektiv og medfører også blødningsrisiko. Trombolyse skal derfor kun gis til pasienter med de mest akutte typer infarkt (STEMI), der man ikke rekker PCI-behandling innen 90 minutter.

Det gjelder størsteparten av pasientene fra Nordland, nettopp på grunn av transporttiden til UNN.

Pasienter med mindre enn 90 minutter til PCI-lab, skal få akutt PCI, ifølge retningslinjene.

Saken er sendt ut på høring. Høringsfristen går ut mandag 15. januar. Helse Nord skal fatte vedtak i saken i styremøtet 22. februar.

 

Kommentarer til denne saken