Har fått 300.000 kroner for å finne nikkel i Hattfjelldal

Bildet viser Børgefjellfisk sitt anlegg vest i Krutfjellet.

Bildet viser Børgefjellfisk sitt anlegg vest i Krutfjellet. Foto:

NGU har fått støtte på 300 000 kroner til undersøkelser av potensielle nikkelressurser i Krutfjellet i Hattfjelldal.

DEL

Arbeidet med å kartlegge eventuelle nikkelforekomster, ble avsluttet i vår.

Det er fylkesrådet i Nordland som nå har bevilget pengene til NGU-prosjektet som har en total ramme på 1,8 millioner kroner over en periode på to år.

I søknaden fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) heter det at det tidligere er funnet mindre mineraliseringer som viser at det er et potensial i forbindelse med bergartene i området, og at det kan dreie seg om nikkelforekomster.

Nikkel og olivin

Bergartene i Krutfjellet har samme alder som i Rånamassivet i Ballangen hvor det var drift på nikkel og olivin fram til begynnelsen av 2000-tallet. I søknaden til Nordland fylkeskommunen skriver NGU at formålet med og bakgrunnen for prosjektet er undersøkelser fra 1970-tallet, samt geofysisk kartlegging i Hattfjelldal med fokus på å finne metaller som bly, sink, kobber og nikkel. Disse undersøkelsene peker på et potensial for nikkel i Krutfjellet.

Drivverdig

Prosjektet har som hovedmål å avklare om det kan være økonomiske nikkelforekomster i dette området. Dette skal gjøres gjennom en intensiv kartlegging og prøvetaking. Feltarbeidet vil gi kunnskap om hvor i fjellmassivet det er størst potensial for forekomster. Ved å forstå hvordan det såkalte gabbromassivet er dannet og oppbygd, kan NGU lettere også forutsi hvor forekomster av interessante metaller eventuelt befinner seg, heter det i beskrivelsen av prosjektet.

Viktig metall

I fylkesrådets vurdering av saken understrekes det at nikkel er et viktig metall i mange applikasjoner og legeringer, og at det anses som et strategisk metall av EU.

Nordland har flere mineraliseringer som ved kartlegging og utvikling av nye dannelsesteorier kan bli kommersielle. Ved økende nikkelpriser vil forekomstene i Nordland igjen bli aktualisert. NGUs prosjekt vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, heter det i fylkesrådets konklusjon.
Artikkeltags