Innfrir ikke kvalitetskravene: Nord kan miste statusen som universitet om to år

Nord Universitet står i fare for å miste universitetsstatusen. Årsaken er at ett av fire doktorgradsprogram ikke oppfyller kravene til akkreditering.