FrP vil ikke stoppe endring av studiestruktur på Helgeland: – Jeg regner med at resten av regjeringspartiene mener det samme

Onsdag behandlet FrPs stortingsgruppe saken som Hanne Dyveke Søttar har engasjert seg sterkt i. Det ble enstemmig vedtatt å ikke støtte forslaget fra SV om å overprøve styrets beslutning.