Reiselivsnæringen mener Airbnb utgjør en reel trussel mot hotellmarkedet. Det er utleier Anne fra Mosjøen helt uenig i

Pressemeldingen fra NHO Reiseliv viser til at Airbnb har vokst med 51 prosent i Nord-Norge, mens hotelløkningen var på 1 prosent. NHO er redd for at Airbnb tar over flere steder i landet.