Flere bankkunder velger nordnorsk: - Dramatisk utvikling

Per Martin Olsen, Trude Glad og Terje Edelsten Moen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Per Martin Olsen, Trude Glad og Terje Edelsten Moen i SpareBank 1 Nord-Norge. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Et Nord-Norge i sterk økonomisk vekst gir utslag på at banker driver godt. Det bærer SpareBank 1 Nord-Norge sitt ferske regnskap preg av.

DEL

Onsdag la nemlig banken fram sine regnskapstall for første halvår 2017.

De nordnorske sparebankene har de siste fire årene økt sin markedsandel med 15 prosent. Nå velger halvparten av bankkundene i Nord-Norge en av landsdelens sparebanker. Det viser en undersøkelse Kantar TNS har utført på vegne av SpareBank 1.

– Det er en ganske dramatisk utvikling. Det er ikke bare oss i Sparebank 1, men også lokale sparebanker, sier Trude Glad, konserndirektør for region Helgeland og Salten til AN.no

– Dette i en periode hvor vi opprettholder stor tilstedeværelse med våre kontorer, mens andre trapper ned. Det er et signal om at publikum ønsker nærhet og lokal kompetanse.

En landsdel i vekst

Glad presenterer onsdag gode tall for banken. Resultat før skatt handler på 831 millioner mot 768 i fjor.

– Det som underbygger de gode tallene, er at det går godt i Nord-Norge. Det vil alltid gi utslag på at banker driver godt. Det vi har sett over flere år i Nord-Norge, er at vi har høyere vekst enn landet for øvrig. På Vestlandet er for eksempel oljesektoren gått kraftig ned – det er vi lite berørt av.

Eksempler som viser at Nord-Norge går godt:

 • Sjømateksporten fortsetter å øke (3,8 prosent). For laks er det høyere priser, men lavere volum.
 • Reiseliv fortsetter framgangen. 13 prosent økning i antall gjestedøgn i landsdelen.
 • Relativt liten oljesektor. Økte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet.
 • Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy. Norge 11,7 prosent – Nord-Norge om lag 8,5 prosent.
 • Stabilt lav arbeidsledighet: 2,1 prosent per mars 2017 (2,6 prosent hele landet). Knapphet på kvalifisert arbeidskraft i området/bransjer.

– I region Salten var vi på 16,2 prosent vekst i utlån til bedrifter, mens 5,2 prosent i hele Nord-Norge. Så vi vokser mer enn banker generelt, forteller banksjef for konsernkunder / bedriftsmarked, Per Martin Olsen.

I Bodø isolert sett har banken en vekst på 30 prosent på små og mellomstore bedrifter.

– Hovedsakelig grunnet mange nye kunder. Det er vil kjempegodt fornøyd med, sier Olsen.

Han begrunner veksten med at banken er lokal, med lokale rådgivere.

– I tillegg er vi gode på digital distribusjon. Slike ting må bare sitte, forteller han.

Kostnadene totalt for banken er redusert med 0,5 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for 2016. Utlånstapene er på samme moderate nivå som i fjor.

Høy og lønnsom vekst

Innenfor bankvirksomheten har SpareBank 1 Nord-Norge vekst på nær sagt alle områder. På personmarkedet er utlånsveksten siste 12 måneder på hele 10,8 prosent, mens innskuddene øker med 6,4 prosent. I bedriftsmarkedet har utlånene økt med 5,2 prosent det siste året, mens innskuddene er opp 11,6 prosent.

– Sammenlikner vi med fjoråret, har vi en salgsøkning på 73 prosent for øvrige produkter i personmarkedet. For bedriftsmarkedet er økningen 40 prosent. Pilene peker definitivt oppover, konstaterer konsernsjef Jan-Frode Janson.

Vil overgå forventningene

Han leder et finanskonsern som er nordnorsk markedsleder både innenfor bankvirksomhet, eiendomsmekling og regnskapstjenester. Likevel er han svært opptatt av videre utvikling;

– Gode resultater gir utviklingskraft. Det trenger vi for å kunne gi et tilbud som folk og bedrifter i Nord-Norge fortjener. Vi jobber hardt hver dag for å skape de beste kundeopplevelsene, og innovasjonstakten er historisk høy. Dette inkluderer blant annet nye smarte produkter, digitale assistenter og systemintegrasjon mot andre aktører. Samtidig har vi stor tro på at det er viktig å være lokal – både i kunnskap og tilstedeværelse, sier konsernsjefen.    

SpareBank 1 Nord-Norge – resultat 2. kvartal 2017:

 • Resultat før skatt 831 millioner kroner (768 millioner kroner)
 • Resultat etter skatt 669 millioner kroner (628 millioner kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,4 %)
 • Netto inntekter på finansielle eiendeler 239 millioner kroner (236 millioner kroner)
 • Utlånsvekst siste 12 måneder 9,2 % (5,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,3 % (11,4 %)
 • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (14,2 %)

Artikkeltags