Høyere prisvekst på boliger i Nord-Norge enn resten av landet – trekker fram Mosjøen

Administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler1 Nord-Norge trekker fram Mosjøen når hun oppsummerer boligmarkedet for 2019.

Administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler1 Nord-Norge trekker fram Mosjøen når hun oppsummerer boligmarkedet for 2019. Foto:

Boligmarkedet i Nord-Norge hadde en høyere prisvekst enn landsgjennomsnittet i 2019. Det viser boligprisstatistikken til Eiendom Norge.

DEL

– Boligåret 2019 viser gode tall for Nord-Norge som helhet. Boligprisene i nord økte med 3,8 prosent i 2019, og det er høyere enn det nasjonale gjennomsnittet på 2,6 prosent. Nasjonalt ser vi at det kun er Oslo som har liknende vekst, med en økning på 5,5 prosent, sier administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler1 Nord-Norge i en pressemelding.

Hun påpeker videre at veksten i det nordnorske markedet varierer.

– Når vi dykker ned i tallene ser vi at vi har hatt en større vekst i de store bysentrene, mens det i distriktene er litt lavere vekst. I Bodø var boligprisene 3,8 prosent høyere enn året før. Tromsø har hatt en vekst på 2,9 prosent, mens Alta er den byen i nord der boligprisene har økt mest gjennom 2019 med en økning på hele 4,8 prosent, sier Amundsen.

Hun trekker også fram Mosjøen med sin vekst på hele 3,9 prosent.

– Mosjøen hadde en veldig fin utvikling med en prisvekst på hele 3,9 prosent for året som helhet. Og selv om vi i siste kvartal isolert sett hadde en negativ prisutvikling på 2,6 prosent, er det ingen dramatikk i det, sier avdelingsleder ved EiendomsMegler1 i Mosjøen, Jan Øyvind Westby.

– Nedgangen var på linje med resten av landsdelen og landet for øvrig, og det er helt normalt at boligprisene synker litt mot slutten av året, for så å stige igjen på vårparten.

Selges raskt

Meklerne følger også nøye med på omløpshastigheten, og deet som er spesielt å merke seg er at det tok bare 29 dager i snitt å selge en bolig i Mosjøen. Dette er langt under landsdelen for øvrig som hadde 84 dager i snitt.

– Vi hadde god fart i markedet i fjor, og som tallene viser tok aktiviteten seg litt ned mot slutten av året. Men nå er vi i gang igjen. Boligmarkedet er i ferd med å våkne, og vi ser tegn til en hektisk vår sier Westby som tror at utviklingen fra fjoråret vil bli videreført i 2020.

– Man må se på driverne som påvirker boligmarkedet og disse er mer stabile enn på lenge. Det går godt i norsk og i nordnorsk økonomi, noe som bidrar til et stabilt arbeidsmarked og til videre lønnsvekst. Renten forventes å holde seg på et fortsatt lavt nivå og tilgangen på lån er begrenset ettersom boliglånsforskriften ble videreført. Dette er faktorer som medfører ro og stabilitet i boligmarkedet. Og sammen med et fortsatt stort utbud av boliger, samt tilførsel av nye, legger det grunnlaget for et sunt og godt boligår.

Har tro på Mosjøen

Han understreker likevel at det skjer mye i næringslivet lokalt, noe som også kan påvirke boligmarkedet.

– Det har, som kanskje alle har fått med seg, vært store diskusjoner rundt dette med storflyplass og plassering av ett eller flere nye sykehus på Helgeland. Effekten av disse beslutningene er det for tidlig å si noe om, sier Westby.

– Samtidig har vi solide bedrifter som bidrar til stabilitet og fortsatt vekst. Et eksempel på det er Alcoa, som har stort fokus på bruk av lokale krefter og viser at de har tro på Mosjøen. Grane og Hattfjelldal holder seg også godt, og det er også spennende planer på gang på Baustein. Alt i alt tror jeg derfor vi får et boligår som er relativt sammenliknbart med året som var, og at vi får en moderat men positiv prisvekst.

Snittprisen på boligene i Vefsn var for øvrig på 2.400.000 i 2019, noe som utgjør 22.533 kroner per kvadratmeter.


Artikkeltags