NAV etter nedleggingsvedtak i Mosjøen : - Ikke sentralisering, men flytting til Skien og Kongsvinger

NAV mener at det er et faktum at oppgavene ved NAV på Halsøy ikke blir sentralisert, og påpeker at organiseringen av NAV som helhet er til vurdering.