Nav Arbeid og ytelser skal kutte mer enn 300 årsverk - avvikler på sju steder, deriblant Mosjøen

NAV Arbeid og ytelser skal ned fra dagens 16 enheter på 24 steder til 11 enheter fordelt på 17 steder.

Artikkeltags