Vil kartlegge fiskens gyteområder: – Betydelige arealer er tilslammet etter E6-bygging i Vefsn

Staten har brukt store summer på fustavassdraget. Nå vil grunneiere og NTNU kartlegge gytevandringen til sjøørret. En del av bakteppet er mulige komplikasjoner for fisken som en følge av bygging av E6.