Her foregår det mest tyvfiske

Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Det var rekordstort tyvfiske etter laks og sjøørret i 2014. Kysttilsynet til Statens naturoppsyn (SNO) hadde i fjor 353 saker med inndragning av garn ved tyvfiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Omfattende

Året før var det 255 inndragninger av garn. Veksten er på 30 prosent, skriver Nationen.

– 10.600 meter med ulovlig laksegarn ble inndratt i 2014, og 70 personer ble anmeldt, sier seksjonssjef Arnstein Johnsen for kysttilsynet i SNO.

– Tallene tyder på at det foregår et omfattende ulovlig fiske, som bidrar til den kraftige tilbakegangen i bestandene av laks, sjøørret og sjørøye, sier Johnsen.

SNO har i kraft av å være organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet det overordnede ansvaret for lakseoppsynet.

Syndebukkene

Troms er fylket som topper statistikken for tyvfiske i 2014, med 114 saker i fjor. Nordland hadde 88 og Hordaland 54.

– I noen områder kan ulovlig fiske føre til at det blir begrenset adgang til lovlig fiske både i sjø og elv, sier seksjonsleder Raoul Bierach i fiskeseksjonen hos Miljødirektoratet.

Han sier ulovlig fiske kommer i tillegg til andre kjente trusler som eksempelvis lakselus og parasitten Gyrodactylus salaris.

– Dette kan i sum medføre at vi må vurdere ekstra reguleringer av det lovlige fisket i områder hvor ulovlig fiske har stort omfang, som for eksempel i Troms, Nordland, Hordaland og Finnmark, sier Bierach.

Artikkeltags