Russekort, korpsmusikk ogflagg - se bildene fra barnetoget

17. mai 2017, kl. 20:31