Har bestemt seg for å selge Laksforsen: – Det er klart det har vært et tema om jeg skulle ta over