Har store planer for turismen: – Vi kan lett skape 300-500 arbeidsplasser

Flere oppdager Nesbruktomta om sommeren, og Vefsn Tverrpolitiske Parti vil gjerne utvikle stedet til å bli en fordelingsplass for turister.