Petter Uteligger holdt et godt foredrag for 200 i Kulturhuset under Mosjøkonferansen, og budskapet var å ta vare på hverandre. Sammen med Anne-Marit Marken hilste han til Mosjøkonferansen like før han tok flyet hjem.