– Vi hadde tenkt at 2–300 elever kom til å melde seg på arrangementet, men det var mye større interesse enn det vi først trodde, sier Sofie Elise Ånes fra MED ungdom i fokus.

Hvert år har kommunes utvalg for likestilling, integrering og mangfold (LIM) en konferanse med et gitt tema. I år har konferansen blitt utarbeid sammen med MED ungdom i fokus. Til sammen kommer 1.050 stykker til Mosjøhallen. Rundt 250 av dem er fagfolk, lærere, helsesøstre og politikere som har meldt seg på.

– Resten er ungdom. Hele ungdomsskolen i Mosjøen skal være med, og rundt 20 elever kommer fra Granmoen skole. I tillegg har vi hatt åpen påmelding for klasser på videregående, hvor det har vært flere påmeldte enn forventet, sier Ånes.

– Hvorfor tror du det er så mange påmeldte?

– Vi har snakket en del om Mosjøkonferansen, og vi har en del kjente foredragsholdere som kommer. Det er nok Helsesista og Erlend Elias som har vært trekkortet, siden de er veldig kjent blant ungdommen. I tillegg er tittelen og temaene vi skal ta for oss veldig interessante og relevant for alle, sier Ånes.

Populært

Ånes forteller at de forventer en utrolig bra Mosjøkonferanse. Alt er organisert og alle er klare til torsdagen. Påmeldingen er nå over, og rundt 200 stykker har fått avslag på påmeldingen.

– Vi måtte stenge for påmeldingen siden vi ikke har mer kapasitet. Vi har åpnet opp hele Mosjøhallen, men allikevel er det begrenset med plass.

Programmet starter 08.30 på torsdag og varer til 14.00. Helsesista skal holde det første foredraget, deretter kommer Ellen Lundestad fra Mosjøen på scenen sammen med en transeperson som skal snakke om kjønn og identitet. Tor Martin Leines Nordaas kommer også for å snakke generelt om identitet, og til slutt kommer Erlend Elias på scenen.

– Jeg og Andrine Lyeng i MED ungdom i fokus har også lagt opp til aktiviteter inn imellom foredragene, sier Ånes.

Utgår

Den opprinnelige planen med å ha et kveldsforedrag på Kippermoen ungdomsskole utgår på grunn av den store pågangen i Mosjøhallen.

– Vi så oss nødt til å legge fokuset på foredragene som skulle holdes på dagtid, men arrangementet på Qvales kafé står fortsatt, sier Ånes.

Under den åpne kafeen skal Ellen Lundestad være til stede fra klokken 18.00, slik at alle som ønsker får muligheten til å snakke med henne om temaene.