Bevilger en million til bystrand

Forslag til egen bystrand i Mosjøen, Pålgården ved småbåthavna

Forslag til egen bystrand i Mosjøen, Pålgården ved småbåthavna Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

- Det er helt strålende at fylkeskommunen har kunnet være med på dette spleiselaget. Bystranda blir et sentrumsnært tilbud som alle innbyggerne kan nyte godt av. Dette blir en berikelse av sentrum, sier varaordfører Åshild Pettersen (SV) til en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Kommunen ønsker å etablere en strand i tilknytning til fritidsområdet Baustein-Pålgarden som stod ferdig i 2013 utenfor Mosjøen sentrum.

Les også: Bystranda har ikke strandet - håper på snarlig løsning
 

Ut over å etablere stranden legger kommunen stor vekt på at de ønsker å etablere skilt på området for å formidle informasjon om kulturminnet Pålgården og stedets historie. Området er lett tilgjengelig og er i gå- sykkelavstand for byens innbyggere.

Les også: Bystranda kan bli klar til bruk til neste år (september 2016)

- Et lavterskeltilbud som dette med universell utforming kan bidra til å få flere i aktivitet og til å utjevne sosiale helseforskjeller. Området gir også flere aktivitetsmuligheter som kan være med til å skape sosiale møteplasser for alle aldersgrupper, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

Nordland fylkeskommune har avsatt ni millioner til tilskuddsordningen for stedsutvikling i 2017.

Les også: Nå kan Mosjøen få sin egen bystrand

- Gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at byer og tettsteder får styrket sin attraktivitet. Gode uterom fungerer som arenaer for både fellesskap og stedsidentitet og er med til å styrke kultur og handel, sier fylkesråden.

- Området ligger i umiddelbar tilknytning til gjestehavna som er et viktig tilbud også for tilreisende. Dette er et godt eksempel på at man gjennom å utvikle attraksjoner og tiltak i samme område, bidrar til å gjøre regionsenteret Mosjøen attraktiv både for bofaste og besøkende, påpeker fylkesråden. Dette er i tråd med  nylig vedtatt regional plan for bypolitikk, hvor et av målene nettopp er å utvikle regionsentrenes bymessige kvaliteter.
 

Artikkeltags