Politiet i Nordland melder at UP har avholdt en trafikkontroll i Tordenskiolds gate i Mosjøen. Det resulterte i to gebyrer for manglende bruk av bilbelte, ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon og en anmeldelse for bruk av mobiltelefon.

Anmeldelsene var et resultat av at vedkommende ikke var villig til å vedta et forelegg på stedet.