66 leger har underskrevet bekymringsbrev: – Uforsvarlig tilbud til akutt psykisk syke på Helgeland

Artikkelen er over 2 år gammel

66 leger på Helgeland har nå skrevet under på en bekymringsmelding til Helse Nord og fylkesmannen.