Hele Øya industriområde skal omreguleres: - Vi ser jo at det ikke er så vakkert alle steder der borte

Et ønske om fortetting i byen, bedre arealutnyttelse og en ny friluftsport ligger bak kommunens ønske om å lage en ny reguleringsplan for hele Øya industriområde i Mosjøen

Artikkeltags