Krevde bedre rammebetingelser for næringslivet: – Skatteregimet er en betydelig utfordring for oss

Av

Bedre rammebetingelser er en forutsetning for videreutviklingen av næringslivet i Mosjøen.