Nasjonal konferanse om vold i Mosjøen: - Det er ofte under svangerskapet det starter

Kvinneuniversitetet i Norden planlegger konferanse om forebygging av vold mot gravide kvinner. Rundt bordet sitter Åshild Pettersen (t.v.), Arna Meisfjord Kjersti Kvalvik.

Kvinneuniversitetet i Norden planlegger konferanse om forebygging av vold mot gravide kvinner. Rundt bordet sitter Åshild Pettersen (t.v.), Arna Meisfjord Kjersti Kvalvik. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

12. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden konferanse på rådhuset i Mosjøen. Temaet er forebygging av vold mot kvinner og barn med spesielt fokus på gravide.

– Det er andre gang denne konferansen blir arrangert. Forrige gang var på Litteraturhuset i Oslo. Ambisjonen er å ta konferansen rundt i hele landet, sier Arna Meisfjord, styremedlem og stifter av Kvinneuniversitetet i Norden.

– Vi skal ha spesielt fokus på gravide. Mange voldsofre opplever at volden starter under svangerskapet. Vold mot mor er også vold mot barnet, sier Meisfjord.

– Det er viktig å vite at det er i denne fasen at volden ofte starter. Kvinnene synes kanskje at partneren er så snill, og at det sikkert går seg til. Men loven sier at vold mot mor er vold mot barn, sier Kjersti Kvalvik, styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden.

– Det er ikke tvil om at barna tar skade av å være i et voldelig miljø, sier varaordfører Åshild Pettersen som i denne sammenhengen representerer Vefsn kommune i konferanseplanleggingen. Arrangørene viser til Straffeloven paragraf 282 og 283 som regulerer familieforhold. Den, og rettspraksisen, sier at barn som er vitne til vold kan være ansett som fornærmet, selv om de ikke selv har vært utsatt for volden. 

Fagpersoner som er involvert i oppfølgingen av et svangerskap skal ha fokus på de hjemlige forholdene.

– Kommunejordmoren skal spørre den gravide om hun blir utsatt for vold. Men dette er ikke enkelt, kanskje spesielt hvis far er til stede. Derfor mener vi at instruksen skal bli endret, slik at mor møter alene hos jordmor 2–3 ganger, sier Meisfjord.

Far har blitt mer deltakende i graviditeten og familielivet som en følge av økt likestilling og endringer i samfunnet. At mor skal møte alene hos jordmor kan oppleves som et tilbakesteg.

– Dersom det kan avdekke at noen føler seg låst i et voldelig forhold, er det viktigere enn at far er deltakende. Dersom alt er fint hjemme tror jeg at paret kommer seg gjennom at far ikke er med hver gag, mener Pettersen. Kvinnene rundt planleggingsbordet ser også andre problemstillinger som ikke er hyggelige for alle.

– Hvem vil snakke om bekkenløsning og pupper som ikke er som før med far til stede? spør Meisfjord.

– I dag er det vi som er gravid og ikke jeg. Men det var jeg som fødte sønnene mine, ikke vi. Far var tilskuer. Noe må vi få ha for oss selv, mener Kvalvik.

Hun peker også på at det ikke bare er fagfolk som har en plikt ovenfor alle som opplever vold.

– Fagfolk har meldeplikt, men alle norske borgere har avvergeplikt. Det er ingen som er dømt for det ennå. Nå sier lovverket at innbyggerne skal bry seg, sier Kvalvik.

Avvergeplikten § 196

– Folk er sikkert redde for å ta feil, men ta heller feil da. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite, sier Pettersen.

Programmet på konferansen inneholder mye faglig påfyll, og er rettet mot ansatte som jobber i hjelpeapparatet og ellers nært barn, unge og kvinner som kan være utsatt for vold i hele landet. Eksempelvis kan dette være politiet, krisesenter, barnevernet, skolene, barnehagene og kommunale jordmødre. På programmet er blant annet en paneldialog mellom disse instansene, foredrag fra en advokat og fra en foredragsholder med doktorgrad om temaet.

– Kristin Håland, som skal holde det faglige foredraget, har i forbindelse med sin forsking intervjuet kvinner som har vært utsatt for vold, og menn som har blitt dømt for å utøve vold mot gravide. Det er et enormt behov for kunnskap innen dette feltet, sier Meisfjord.

Samtidig er arrangørene enige om at det har vært en stor framgang når det gjelder åpenhet rundt vold.

– Da krisesenteret ble opprettet fikk Ragnhild (Forså, leder av krisesenteret i Mosjøen) beskjed om at det var ingen som slo kjerringa si i Vefsn. Nå er vi iallfall enige om at det skjer, sier Pettersen.

Artikkeltags