«Forutsetningen er at man unngår en evigvarende debatt om hvor den nye samlokaliserte skolen skal plasseres»

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerNordland fylkeskommune har gjennom de siste årene tatt et gigantisk løft for å modernisere og realisere nye skolebygg i hele fylket. Nå gjenstår ny videregående skole i Mosjøen og Narvik. Målet er at en ny skole i Mosjøen til anslagsvis en milliard kroner skal stå ferdig i 2024. Forutsetningen er at man unngår en evigvarende debatt om hvor den nye samlokaliserte skolen skal plasseres.

Nordland fylkeskommune skal ha ros for et formidabelt skoleløft i fylket gjennom de senere årene. Når skolene i Mosjøen og Narvik står ferdig, vil fylkeskommunen ha brukt nærmere sju milliarder kroner på å modernisere og bygge nye skolebygg i hele fylket. Det er et løft som det står stor respekt av, og som fylkeskommunen fortjener ros for.

Mens det råder enighet om plassering av en ny skole i Narvik, foreligger det per i dag ikke mindre enn sju alternative tomter for en ny skole i Mosjøen. Det er et krav om at en ny videregående skole i Mosjøen skal samle alle skolens tilbud, med unntak av landbruksskolen. Lokalt er det et ønske at en ny videregående skole skal legges til Mosjøen sentrum. Problemet med en slik løsning er at den både kan bli dyr og for trang. Men dersom utredningene som nå er i gang viser at det mulig innen forsvarlige rammer, bør dette være en foretrukket løsning. Så kan det lett være ulike oppfatninger av hva som er mulig og ikke mulig, og hva som er forsvarlige økonomiske rammer, og hva som ikke er det. Slike spørsmål kan lett utvikle seg til en lang debatt som kan bidra til å skyve hele skoleprosjektet ut i tid.

I prosessen fram mot tomtevalg må det jobbes løsningsorientert. Etter vårt syn innebærer det at man både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå ser på muligheten ved de ulike alternativene i stedet for å debattere begrensningene. Hva kan eksempel vis dagens bygningsmasse i sentrum brukes til dersom det velges en annen tomt for en ny videregående skole. Er det mulig å tenke seg et nytt kulturhus i lokalene til dagens skolebygg i sentrum? Hvilke muligheter vil en slik løsning i så fall innebære når det gjelder aktivitet, både i bygget og i sentrum for øvrig?

Det er en kjent sak at kulturskolen lever under kummerlige kår, med spredt virksomhet rundt om i hele byen. Det er også slik at et kulturhus midt i sentrum bidrar til stor aktivitet, både på dagtid og kveldstid. Kulturfabrikken på Sortland er et eksempel på det. Og et nytt kultur ville vært et stort steg i riktig retning for kulturbyen Mosjøen.

Hele poenget i det videre arbeidet er at man evner å etablere en konstruktiv dialog. Det tror vi er fullt mulig. Men forutsetningen er at ingen låser seg til ett alternativ, men går inn i dette arbeidet med et åpent sinn. Det tror vi vil gi den beste løsningen både for byen, for elever, for lærere og for fylkeskommunen. En slik tilnærming vil også være det beste utgangspunkt for å holde oppe tempoet, og kanskje framskynde hele prosjektet.

Artikkeltags