Hogger skogen i populært turområde: - Vi skal ta ut rundt 4.000 trær

Et område tilsvarende seks fotballbaner blir snauhogget i Vallia nær Skjervengan i Mosjøen.