Frøken Skjolds Hotel går over til ubetjent resepsjon: – Det vil senke kostnadsnivået betraktelig

Et knapt år etter overtakelsen gjør ledelsen endringer i driftsformen.