Før helga møttes Samarbeidskomiteen for aluminium i Mosjøen. Komiteen, som består av tillitsvalgte fra aluminiumbedriftene i Norge, representerer til sammen 4.000 ansatte i aluminiumsindustrien. Under helgas møte ble spesielt to saker satt på agendaen, saker som i følge leder Ørjan Normann vil ha stor betydning for industrien i Norge.

Co2-kompensasjon

Co2-kompensasjon er en ordning som har som formål å gi norsk industri kompensasjon for økte kraftpriser som følge av EUs klimakvotesystem, som ble etablert i 2005. CO2-kompensasjon til bedrifter som ikke slipper ut CO2, er i følge Normann helt avgjørende for aluminiumsverkene og annen prosessenergi.

- I 2013 ville den nåværende regjeringen kutte ordningen, men dette fikk vi snudd. Nå forhandles det i EU om å forlenge ordningen fram til 2030, men regjeringen er veldig passive til hele prosessen. Det gjør at vi i industrien rett og slett føler oss uønsket, sier Normann.

- Hva vil det bety om ordningen forsvinner?

- Det betyr at mange titalls millioner kroner forsvinner fra hvert av de syv aluminiumsverkene vi representerer. Ordningen har tidligere berget flere verk, og det handler om å sikre arbeidsplasser. På et sted som Mosjøen vil hele lokalsamfunnet bli skadelidende om dagens rammevilkår forverres, sier Normann.

- Men skal industrien belønnes for å forurense?

- Det er nok her noen har misforstått. Co2-kompensasjonen har som hensikt og forhindre karbonlekkasje, og vi på Alcoa her i Mosjøen og i aluminiumsbransjen i Norge som helhet, har en ambisjon om ikke avgi fotavtrykk i klimaet. Vi opererer i en grønn energi i verdensklasse og det vil være en negativ konkurransevridning om det blir lagt en avgift på den rene vannkraften i stedet for dagens ordning. Da vil den skitne kraften i form av kull i land som Russland og Kina seire, sier leder i Mosjøen kjemiske arbeiderforening Rune Krutå.

Kabler til utlandet

Kraftkabler til utlandet brukes både til import og eksport av strøm. Aluminiumsbransjen diskuterer flittig er om det er god politikk å bygge flere kabler, da de frykter dette kan føre til økte strømpriser.

- Et øre i økte strømpriser utgjør ikke så veldig mye for privatkundene, men for Alcoa her i Mosjøen vil det bety flere millioner ekstra i året, sier Krutå som får støtte fra Normann.

- Vi ønsker å få fakta på bordet før ting bestemmes, og vil derfor at det vurderes med samfunnsøkonomiske analyser og livssyklusanalyse (LCA) for å få frem det totale bildet. Det handler ikke bare om pluss og minus, men om å holde oss som bor her i landet i arbeid, sier Normann som mener det er like mye en klimadebatt som noe annet.

- Vi ønsker også å eksportere energi til Europa, men vi ønsker å gjøre det i form av aluminium.