Anbefaler nedlegging av Mosjøen og Elsfjord skole

Foreslått nedlagt: WSP anbefaler at Vefsn kommune avvikler Mosjøen skole.

Foreslått nedlagt: WSP anbefaler at Vefsn kommune avvikler Mosjøen skole.

Artikkelen er over 2 år gammel

Vefsn kommune har engasjert selskapet WSP for å vurdere framtidig skolestruktur i Vefsn. I sin rapport anbefaler selskapet at Mosjøen og Elsfjord skole skal legges ned.

DEL

Vefsn kommune la ut rapporten på sin egen hjemmeside 15. mai.

– Rapporten er i dag gjennomgått av både arbeidsgruppen og styringsgruppen for prosjektet. 2 punkter må korrigeres før rapporten endelig kan ferdigstilles. Dette er på side 49 under tiltak 7 «endring skoledrift» Rett beløp skal være med halvårsvirkning år 1. Tallet blir da følgelig 2.250 som i tiltak 8 og 9, ikke 4.501. Videre er summene på hvert av tiltakene benevnt i sluttsummen med «Sum besparelse eiendom» Rett benevnelse skal være «Sum samlet besparelse», skriver kommunen på nettsiden sin.

Last ned hele rapporten

WSP anbefaler Vefsn kommune å legge ned Elsfjord skole og Mosjøen skole og peker på at tiltakene vil redusere utbyggingsbehovet med 90 millioner kroner og redusere de årlige driftskostnadene med cirka 15 millioner kroner sammenliknet med en situasjon uten tiltak i skolestrukturen. Over en 20-årsperiode vil dette gi en besparelse på 340 millioner kroner, skriver WSP i rapporten.

I tillegg til nedlegging av skolene vil anbefalingen medføre en mindre utbygging av Olderskog skole.

– Jeg understreker at rapporten er WSP sitt produkt og deres anbefaling overfor Vefsn kommune når det gjelder framtidig effektivisert skolestruktur. Saksbehandlingen i Vefsn kommune, herunder eventuelle forslag om endringer i skolestrukturen fra undertegnede vil komme på et senere tidspunkt. Tidspunktet for oppsetting av saken til kommunestyret kommer jeg til å gjøre i samråd med ordføreren, som er den som formelt setter sakslisten til kommunestyremøtene, skriver Erlend Eriksen, rådmann Vefsn kommune, på kommunens nettside.

Helgelendingen kommer tilbake med mer om rapporten senere i dag.

Artikkeltags