Vil gjøre næringslivet bedre på anbud: – Mange mener de ikke har mulighet til å komme i betraktning

Tommy Thrana,  Ewa Rosting Enge,  Espen Isaksen og Bjørnar Andreassen har fått SNN1s Wenche Solli (t.v.) med på laget og kan tilby et superbillig kurs øremerket næringslivet på Helgeland.

Tommy Thrana, Ewa Rosting Enge, Espen Isaksen og Bjørnar Andreassen har fått SNN1s Wenche Solli (t.v.) med på laget og kan tilby et superbillig kurs øremerket næringslivet på Helgeland. Foto:

Av

Sparebank1 Nord-Norge åpner pengesekken for å bidra til at små og mellomstore bedrifter på Helgeland skal bli bedre til å håndtere anbud.

DEL

– Vi er veldig glad for at SpareBank1 Nord-Norge (SNN) er med på laget og støtter opp om prosjektet slik at vi har mulighet å holde kostnaden nede, heter det i en pressemelding fra prosjektgruppa. Den har bestått av Espen Isaksen i MON, Tommy Thrana, innkjøpssjef i Helgeland Kraft og Ewa Rosting Enge, innkjøpssjef Vefsn kommune, samt Bjørnar Andreassen i RKK.

Vil treffe målgruppa

Bakgrunnen for prosjektet som prosjektgruppa har arbeidet med over tid, er å dyktiggjøre små og mellomstore bedrifters kompetanse på å håndtere og ikke minst levere anbud.

Det vil i neste omgang føre til kompetanseheving og økt omsetning for lokalt næringsliv, håper prosjektutviklerne. De har tatt seg bryet med å spørre næringslivsaktørene om hvor skoen trykker, og har hatt aktører inne til intervju i løpet av arbeidet med prosjektet. Det har bidratt til at prosjektgruppa har tro på at de har sydd sammen et program som skal treffe målgruppa midt i blinken.

Tre dager

MON-leder Espen Isaksen understreker i pressemeldinga at de har ønsket at dette skal være noe mer enn en dagsseminar. Nå er det lagt opp til at kurset skal gå over tre dager, og over en lengre periode. Isaksen lover at innholdet skal være godt tilpasset regionalt næringsliv, med både lærerike og inspirerende foredrag.

Isaksen sier at det viktigste er at regionalt næringsliv har økt sin kompetanse og kan levere flere anbud enn før kurset. Det vil være et viktig løft for næringslivet og samfunnet for øvrig.

Han reklamerer også med en unikt lav pris, ikke minst takket være SNN har gått inn i prosjektet og bidratt til finansieringen.

Bidrag til hele næringslivet

Wenche Solli, bedriftsrådgiver ved Sparebank 1 Nord-Norges kontor i Mosjøen, sier at banken gjennom sin tilstedeværelse på Helgeland og i Mosjøen ønsker å bidra til lokalsamfunnene. Hun mener dette er et kursopplegg kurs store deler av næringslivet kan ha nytte av.

– Jeg tror mange mener de ikke har mulighet til å komme i betraktning i forbindelse med et kommunalt anbud, for eksempel. På dette seminaret får de kunnskap om hva som kreves. Vinner de ett kommunalt anbud, kan de vinne ett til. Dermed har bedriften plutselig få langt mer solide bein å stå på. Solli sier at støtten til seminaret er en del av bankens tilbakebetaling til samfunnet. I likhet med andre store og små prosjekter som får støtte.

– Vi kan ikke støtte den enkelt bedrift direkte, men kan gi bidrag som kommer hele næringslivet til gode, sier Wenche Solli.
Artikkeltags